تبلیغات
لَحْظِـــہ هآےِِ عآشــِقْے..... - صدفـــــــــــــ فریـدونــــ مشیــریـــــ
₪₪◄بِدونِ تُو دُنیا خالیست، مَگَر تُو چَند نَفَر بودی؟◄

شـــــــنیده ایـــــ صـــــــد بار،

صـــــدایــــــــــ دریا را .

***

سپرده ایـــــــــ بسیــــار،

به سبزه زارشــــــــــــ، پروانــــــــــــه تماشـــا را .

نخوانده ایـــــــــ - شایــــد -

درین كتابـــــــــ پریشانـــ ، حكایتـــــــــ ما را :

همیــــشه، در آغــــاز،

چو موجــــ تازه نفســــ ، پر خروشــــ ، در پــــرواز،

ســـرود شوقـــ به لب، گــــــرم مستـــــی و آواز ...

***

سحــــــر بــه بوســه خورشیــــــد شعلــــه ور گشتنــــــ !

شبــــ ، از جدائـــــی مهـــتر

به سویـــــ مــــاه دویدنــــ ، فـریبـــ خوردنــــ ، باز،

دوبـــاره برگشتنــــ !

فـــرو نشستنــــ ، برخاستنـــــــ ، در افتــادنــــ

دوبـــاره جوشیــدنــــ

دوبـــاره كوشیــــدنـــــــ

تنـــــــ از كشــــاكشــــ گردابــــ هـــا بــــــه در بـــردنــــ ،

هــــــزار مرتبـــه با ســـر بـــه سنــگــــ غلتیــدنــــــ ،

همــــه تلاشـــــ برایــــــ رسیـــدنـــــ ، آســـودنــــ ،

رسیـــدنیـــــ كـــه دهـــد دستـــــ ،

بعــد فــرســــودنــــــ !

همیـــشه در پــایــانـــــ ،

بـه خــود فـــرو رفـتنــــ . در عـمقــــ خــویشــــ . پــاكـــ شدنـــــ !

در آنـــــ صـدفـــ ، كـه تــو « جــانــــــ » خــوانـــدیـــــ اش ، گهــر گشتنـــــ !

***

نــه گوهــریـــــ ، كــه شــود زیــوریــــــ زلیخــــــا را !

دلیــــــ بــه گونــه خورشـــید، گــرم، روشنـــــ ، پـاكــــ

كـه جــاودانـــه كنــــد غرقــــــ نــور دنیـــا را ...

***

اگـر هنـوز بــه اینــــ بیكـرانــــ نپیوستیـــــــــ

ز دستــــ وامـگـذاریـــــ امیــد فــــردا را!

ارمـغـانـــــــــ

چگـونـه ماهیـــــ خـود را بـه آبــــ می سپــــرد !

بـه دستــــ مـوجــــ خیــالتــــ سپـرده ام جـانـــــ را .

فـضـایــــ یـاد تـو، در ذهـنـــــ مـنـــــ ، چـو دریـائیـــــ استــــ ؛

بـر آنــــــ شكـفتــه هـزارانـــــ هـزار نیـلوفــــر .

دریـنـــــ بهشتـــــ بـریـنــــــ ، چـونــــــ نسیـمـــــ مـی گذرمـــــ ،

چـه ارمـغـانــــــ بـرمـــــــ آنــــــ خنـــده گلـــــــ افـشانــــــ را ؟
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 فروردین 1391 توسط roz
درباره وبلاگ
کوروش کبیر می‌گوید :شهریاران را
از میان دانایان و دلیران برگزیدم
دبیران و درباریان را
از میان حکیمان
و گفتم جز به پندارنیک
در سرنوشت مردم ننگرند
و گفتم جز به گفتارنیک
با مردمان سخن نگویند
و گفتم جز به کردارنیک
همراه مردمان نشوند
بدین تدبیر است
که بزرگی، بزرگی می‌آورد
و عدالت، عدالت.
این است معنای ایران و ایرانی بودن.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¢ø¢ø¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶øø¢o7
´´´´´´´´´´´´´´o¶o¢ø´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøo
´´´´´´´´´´´´´o¶o$øøø
´´´´´´´´´´´´´$ø¢¶oø¶7
´´´´´´´´´´´´ø¶øø¶¢o7
´´´´´´´´´´´´7ø77o$
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶
´´´´´´´´´´´´´ø¶o¶¶¢
´ø¶¶¶¶´´´´´´´ø¶7¶¶$
´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$
´¶¶øø¶´´´´´´´ø¶ø¶¶¶
´¶¶øø¶¶´´´´´´¢$¢¶¶ø
´ø¶$ø$¶¢´´´´´$¶oø¶¶
´1¶¶øø¶¶o´´´´oøo¶¶¶´´´´´´$¶¶¶ø
´´¶¶øøø¶¶¶¶¶¶$øo$ø¶´´´´´ø¶7´ø¶
´´´¶¶ø$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶
´´´ø¶$$¶´´´´´ø$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o
´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶
´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o
´´´´´´¶ø¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶ø$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶
´´´´´´¶´´´´´´///////////´´´´´´¶
´´´´´1¶øø¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o
´´´´7¶¶ø$¶´´oøøø¶¶¶¶´´´7´¶o
´´´o¶¶øø¶¶´´øø´´´´´´´´1ø$¶¶o
´´1¶¶øø¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶ø¶¶
´´¶¶øøø¶ø´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶
´ø¶$øø$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶ø
´¶¶øøø$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶
´¶¶øøøø¶ø´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶
´¶¶øøøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´¶¶øøøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
iIi love u
نظر سنجی
نَظَر ِتْو راْجِع بـِه و ِبْــلاگــَم بـِگو!!؟؟

نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی

کد موزیک می خوای؟